Projektovanje i konstruisanje rudarske i procesne opreme, trakastih tranportnih sistema
Projektovanje i konstruisanje rudarske i procesne opreme, trakastih tranportnih sistema za površinske kopove, rudnike, termoelektrane, rezervnih delova za rudarsku i procesnu opremu.
Projektovanje, konstruisanje i izrada reduktora svih tipova
Projektovanje, konstruisanje i izrada reduktora svih tipova van našeg kataloga po zahtevu kupca.
Projektovanje, konstruisanje i izrada doboša
Projektovanje, konstruisanje i izrada doboša za trakaste transportere na površinskim kopovima, transportere u rudnicima i transportera u procesnoj industriji.
Remont starih reduktora i dijagnostika reduktora
Remont starih reduktora, dijagnostika reduktora, snimanje na terenu, demontaža i montaža na terenu, puštanje u rad.
CNC gasno sečenje, zavarivanje, mašinska obrada
REL, MIG, MAG, TIG zavarivanje, struganje komada do 3500kg,
Izrada svih tipova zupčanika
Izrada svih tipova zupčanika (cilindričnih sa pravim i kosim zubima, zupčanika sa unutrašnjim ozubljenjem, konusno tanjirastih zupčanika sa spiralnim zubima, konusnih zupčanika sa pravim zubima, pužnih zupčanika) Izrada rezervnih delova po zahtevu kupca.
Izrada svih tipova zupčanika
Izrada svih tipova zupčanika (cilindričnih sa pravim i kosim zubima, zupčanika sa unutrašnjim ozubljenjem, konusno tanjirastih zupčanika sa spiralnim zubima, konusnih zupčanika sa pravim zubima, pužnih zupčanika) Izrada rezervnih delova po zahtevu kupca.

KONTAKT

VIVA TECH d.o.o

ul.Blačka br.64 37000 Kruševac, Srbija

proizvodni pogon - Globoder, Kruševac, Srbija

tel:+381 37/ 681-853

fax:+381 37/681-853

e-mail:vivatech10@gmail.com

kontakt:

Ilić Vladimir mob:+381 60/131 73 07

Damjanović Vojkan mob:+381 60/459 09 91