REDUKTORI ZUPČANICI SPOJNICE DOBOŠI KOČNICE
Projektovanje i konstruisanje rudarske i procesne opreme, trakastih tranportnih sistema
Projektovanje i konstruisanje rudarske i procesne opreme, trakastih tranportnih sistema za površinske kopove, rudnike, termoelektrane, rezervnih delova za rudarsku i procesnu opremu.
Projektovanje, konstruisanje i izrada reduktora svih tipova
Projektovanje, konstruisanje i izrada reduktora svih tipova van našeg kataloga po zahtevu kupca.
Projektovanje, konstruisanje i izrada doboša
Projektovanje, konstruisanje i izrada doboša za trakaste transportere na površinskim kopovima, transportere u rudnicima i transportera u procesnoj industriji.
Remont starih reduktora i dijagnostika reduktora
Remont starih reduktora, dijagnostika reduktora, snimanje na terenu, demontaža i montaža na terenu, puštanje u rad.
CNC gasno sečenje, zavarivanje, mašinska obrada
REL, MIG, MAG, TIG zavarivanje, struganje komada do 3500kg,
Izrada svih tipova zupčanika
Izrada svih tipova zupčanika (cilindričnih sa pravim i kosim zubima, zupčanika sa unutrašnjim ozubljenjem, konusno tanjirastih zupčanika sa spiralnim zubima, konusnih zupčanika sa pravim zubima, pužnih zupčanika) Izrada rezervnih delova po zahtevu kupca.
Izrada svih tipova zupčanika
Izrada svih tipova zupčanika (cilindričnih sa pravim i kosim zubima, zupčanika sa unutrašnjim ozubljenjem, konusno tanjirastih zupčanika sa spiralnim zubima, konusnih zupčanika sa pravim zubima, pužnih zupčanika) Izrada rezervnih delova po zahtevu kupca.

REDUKTORI

Izrada reduktora snage od 0.5kW do 1000kW. Projektovanje, konstruisanje i izrada reduktora svih tipova van našeg kataloga po zahtevu kupca.

Remont starih reduktora, dijagnostika reduktora, snimanje na terenu, demontaža i montaža na terenu, puštanje u rad.

PROIZVODNJA ZUPCANIKA

Izrada sledećih tipova zupčanika:

Cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zubima:

* Max.prečnik obrade 1500 mm

* Min.prečnik obrade 20 mm

* Max.modul obrade 16

Zupčanici sa unutrašnjim ozubljenjem:

* Max.prečnik obrade 630 mm

* Max.modul obrade 8 mm

* Max.visina ozubljenja 180 mm

Konusni zupčanici sa zavojnim zubima (GLEASON)

* Max.prečnik obrade 500 mm

* Min.prečnik obrade 20 mm

* Max.modul obrade 10

Konusni zupčanici sa pravim zubima(HARBECK)

* Max.prečnik obrade 500 mm

* Min.prečnik obrade 20 mm

* Max.modul obrade 10

Pužni zupčanici sa jednim i više početaka

* Max.prečnik pužnog točka 1500 mm

Izrada lančanika:

* Max.prečnik lančanika 1500 mm

PROIZVODNJA SPOJNICA

Izrada sledećih tipova spojnica:

Zupčaste spojnice

Elastične spojnice

Kandžaste spojnice

Spojnice sa prahom